گروه تبلیغاتی زیروفریم

گروه طراحی و تولید تیزر تبلیغاتی

زیرو فریم

خدمات ما

تیزر موشن گرافیک

بیشتر بدونید

تیزر انیمیشنی

بیشتر بدونید

تیزر رئال

بیشتر بدونید


نمونه کار های ما

طراحی و ساخت موشن گرافیک مزرعه گوشت برای شرکت پروتئینی

ساخت انیمیشن مذهبی و مناسبتی برای شرکت فرآورده های پروتئینی…

ادامه مطلب

ساخت تیزر تبلیغاتی رئال فشن برای معرفی محصول نوشیدنی انرژی…

ادامه مطلب

پروژه ساخت انیمیشن تبلیغاتی دندانپزشکی با کاراکتر دکتر و کاراکتر…

ادامه مطلب

تیزر انیمیشنی موزیکال ابی آقای صدا برای دندانپزشکی تهران

موشن گرافیک تبریک با دست خط مشتری و موشن حرفه…

ادامه مطلب

ساخت کلیپ تبلیغاتی مناسبتی سفارش باشگاه متخصصان ایران

تعرفه خدمات

موشن اقتصادی

۱,۳۰۰,۰۰۰

یک دقیقه

انیمیشن دو کاراکتر

۲,۴۰۰,۰۰۰

یک دقیقه

انیمیشن چهار کاراکتر

۴,۸۰۰,۰۰۰

یک دقیقه