انواع موشن گرافیک


۱-موشن گرافیک های داستان گو این مد موشن گرافیک ها نه به سادگی المان های گرافیکی است و نه انیمیشن است .ترکیب المان ها و انیمیشن که از قوانین واقع گرایانه انیمیشن پیروی نمیکند و خلاقیت به هر شکل هدف این کلیپ ها است .منظور از ساخت این نوع موشن…

ادامه مطلب