نقاشی پرتره پیرمرد سیاه و سفید تکنیگ گرافیت


طراحی با گرافیت پرتره پیرمرد نوازندع تکنیک گرافیت نوعی نقاشی سیاه و سفید است که به وسیله پودر گرافیت و مدادطراحی ترسیم میشود و بسیار طبیعی و جذاب است.

ادامه مطلب