هزینه موشن گرافیک


ساخت موشن گرافیک بستگی به سناریو و ایده اولیه داره و در واقع دقیق نمیشه گفت هزینه تمام شده یک تیزر قبل از برسی سناریو و ایده چقدر است . ولی گروه زیرو فریم برای مفهومی تر کردن خدمات خود سه طرح پیشنهادی با جزییات تیزر ارائه می کند تمامی…

ادامه مطلب

انواع موشن گرافیک


۱-موشن گرافیک های داستان گو این مد موشن گرافیک ها نه به سادگی المان های گرافیکی است و نه انیمیشن است .ترکیب المان ها و انیمیشن که از قوانین واقع گرایانه انیمیشن پیروی نمیکند و خلاقیت به هر شکل هدف این کلیپ ها است .منظور از ساخت این نوع موشن…

ادامه مطلب