کاراکتر دو بعدی مرد / پسر دهه نودی

کاراکتر مرد دهه نودی برای قالب انیمیشنی تبریک چهارشنبه سوری کاراکتر دو بعدی مرد / پسر دهه نودی این کاراکتر برای قالب تبریک نوروز طراحی شد و میتوانید با کلیک روی کلمه تماشا کلیپ تبریک را مشاهده بفرمایید. کاراکتر فوق در ایلاستریتور طراحی شده و…

ادامه خواندنکاراکتر دو بعدی مرد / پسر دهه نودی

کاراکتر دو بعدی زن / دختر

کاراکتر دوبعدی دختر دهه نودی کاراکتر دو بعدی زن / دختر این کاراکتر برای قالب تبریک چهارشنبه سوری طراحی شد و میتوانید با کلیک روی کلمه تماشا کلیپ تبریک را مشاهده بفرمایید. کاراکتر فوق در ایلاستریتور طراحی شده و قابل ریگ بندی در موهو هست…

ادامه خواندنکاراکتر دو بعدی زن / دختر

کاراکتر زن دو بعدی با لباس محلی

کاراکتر زن نوازنده با لباس دوران صفوی کاراکتر زن دو بعدی با لباس محلی این کاراکتر برای قالب تبریک نوروز طراحی شد و میتوانید با کلیک روی کلمه تماشا کلیپ تبریک را مشاهده بفرمایید. کاراکتر فوق در ایلاستریتور طراحی شده و قابل ریگ بندی در…

ادامه خواندنکاراکتر زن دو بعدی با لباس محلی

کاراکتر مرد دو بعدی برای انیمیشن

کاراکتر دو بعدی سرباز برای قالب تبریک نوروز کاراکتر مرد دو بعدی برای انیمیشن این کاراکتر برای قالب تبریک نوروز طراحی شد و میتوانید با کلیک روی کلمه تماشا کلیپ تبریک را مشاهده بفرمایید. کاراکتر فوق در ایلاستریتور طراحی شده و قابل ریگ بندی در…

ادامه خواندنکاراکتر مرد دو بعدی برای انیمیشن

کاراکتر دو بعدی سرباز صفوی

کاراکتر دو بعدی سرباز برای قالب تبریک نوروز کاراکتر دو بعدی سرباز صفوی این کاراکتر برای قالب تبریک نوروز طراحی شد و میتوانید با کلیک روی کلمه تماشا کلیپ تبریک را مشاهده بفرمایید. کاراکتر فوق در ایلاستریتور طراحی شده و قابل ریگ بندی در موهو…

ادامه خواندنکاراکتر دو بعدی سرباز صفوی
کاراکتر دوبعدی عقدی زن ناصرالدین شاه
کاراکتر دوبعدی عقدی زن ناصرالدین شاه

کاراکتر دوبعدی عقدی زن ناصرالدین شاه

طراحی کاراکتر دو بعدی همسر ناصرالدین شاه برای مجموعه انیمیشن ناصرالدین شاه و سوگلی کاراکتر عقدی زن ناصرالدین شاه کاراکتر دوبعدی عقدی زن ناصرالدین شاه این مجموعه انیمیشن بصورت اختصاصی برای تبلیغات کافه عربی ققنوس ساخته شد و سبک سورئال داشت. با بهره گیری از…

ادامه خواندنکاراکتر دوبعدی عقدی زن ناصرالدین شاه

کاراکتر ناصرالدین شاه و سوگلی

طراحی کاراکتر کاراکتر ناصرالدین شاه و سوگلی در ایلاستریتور کاراکتر ناصرالدین شاه و سوگلی کاراکتر دوبعدی فوق در ایلاستریتور طراحی شده و متعلق به مجموعه انیمیشن ناصرالدین شاه می باشد . این انیمیشن به سفارش کافه عربی ققنوس طراحی شده و ژانر کمدی دارد. براي…

ادامه خواندنکاراکتر ناصرالدین شاه و سوگلی