تیزر تبلیغاتی دوره مدرس بین المللی زبان Tesol


ساخت تیزر تبلیغاتی دوره تربیت مدرس بین المللی زبان Tesol این کار طرح یک گروه است و با استفاده از المان های گرافیکی و کاراکتر های ساخته شده توسط طراح گروه ساخته شده و انیمیشن سازی می شود . ترکیب گرافیک و تکه های انیمیشن به اضافه صدای گوینده حرفه…

ادامه مطلب