آرشیو نویسنده: پریسا کنعانی

کاراکتر دوبعدی عقدی زن ناصرالدین شاه

طراحی کاراکتر دو بعدی همسر ناصرالدین شاه برای مجموعه انیمیشن…

ادامه مطلب

طراحی کاراکتر زن ایرانی

طراحی کاراکتر دو بعدی سوگلی ناصرالدین شاه طراحی کاراکتر زن…

ادامه مطلب

طراحی لوگو

طراحی تایپوگرافی انگلیسی ساده و فانتزی طراحی تایپوگرافی انگلیسی این…

ادامه مطلب

طراحی لوگو تایپوگرافی انگلیسی

طراحی تایپوگرافی فانتزی اسمایل ساز به سبک بادکنکی طراحی لوگو…

ادامه مطلب

لوگو ترکیبی نیترو پروتیین

لوگو ترکیبی نیترو پروتیین طراحی لوگو ترکیبی شرکت پروتئین این…

ادامه مطلب

کاراکتر ناصرالدین شاه و سوگلی

طراحی کاراکتر کاراکتر ناصرالدین شاه و سوگلی در ایلاستریتور کاراکتر…

ادامه مطلب

کاراکتر دو بعدی سوگلی

طراحی کاراکتر سنتی سوگلی ناصرالدین شاه طراحی کاراکتر حرفه ای…

ادامه مطلب

کاراکتر سنتی ایرانی

کاراکتر سنتی ایرانی از ناصرالدین شاه قاجار طراحی کاراکتر دوبعدی…

ادامه مطلب

8/40