آرشیو دسته: پاستل مدادی

سفارش طراحی تابلو نقاشی با تکنیک پاستل طراحی تابلو مادر…

ادامه مطلب

پرتره مادربزرگ ( تکنیک پاستل مدادی ) نقاشی با تکنیک…

ادامه مطلب

طراحی برج ایفل فرانسه با تکنیک پاستل مدادی طراحی با…

ادامه مطلب

طراحی مجدد اثر پرتره ، تکنیک پاستل نقاشی با تکنیک…

ادامه مطلب

سفارش نقاشی مادر و فرزند با تکنیک پاستل مدادی روی…

ادامه مطلب

5/5
×