آرشیو دسته: طراحی کاراکتر

کاراکتر دو بعدی زن ایرانی

کاراکتر همسر سوم ناصرالدین شاه از مجموعه انیمیشن ناصرالدین شاه…

ادامه مطلب

طراحی کاراکتر زن ایرانی
کاراکتر دوبعدی عقدی زن ناصرالدین شاه

طراحی کاراکتر دو بعدی همسر ناصرالدین شاه برای مجموعه انیمیشن…

ادامه مطلب

طراحی کاراکتر زن ایرانی

طراحی کاراکتر دو بعدی سوگلی ناصرالدین شاه طراحی کاراکتر زن…

ادامه مطلب

کاراکتر ناصرالدین شاه و سوگلی

طراحی کاراکتر کاراکتر ناصرالدین شاه و سوگلی در ایلاستریتور کاراکتر…

ادامه مطلب

کاراکتر دو بعدی سوگلی

طراحی کاراکتر سنتی سوگلی ناصرالدین شاه طراحی کاراکتر حرفه ای…

ادامه مطلب

کاراکتر سنتی ایرانی

کاراکتر سنتی ایرانی از ناصرالدین شاه قاجار طراحی کاراکتر دوبعدی…

ادامه مطلب

طراحی کاراکتر فانتزی رئال

طراحی کاراکتر فانتزی سورئال از پرتره ناصرالدین شاه به سفارش…

ادامه مطلب

8/18
×