آرشیو دسته: طراحی

کاراکتر ناصرالدین شاه و سوگلی

طراحی کاراکتر کاراکتر ناصرالدین شاه و سوگلی در ایلاستریتور کاراکتر…

ادامه مطلب

کاراکتر دو بعدی سوگلی

طراحی کاراکتر سنتی سوگلی ناصرالدین شاه طراحی کاراکتر حرفه ای…

ادامه مطلب

کاراکتر سنتی ایرانی

کاراکتر سنتی ایرانی از ناصرالدین شاه قاجار طراحی کاراکتر دوبعدی…

ادامه مطلب

طراحی کاراکتر فانتزی رئال

طراحی کاراکتر فانتزی سورئال از پرتره ناصرالدین شاه به سفارش…

ادامه مطلب

کاراکتر چهره شخصی
طراحی کاراکتر دختر به سبک رئال
طراحی کاراکتر سورئال

طراحی کاراکتر سورئال دختر به سفارش کلینیک دندان پزشکی آتیه…

ادامه مطلب

طراح استوری برد انیمیشن و موشن

طراح استوری برد کاراکتر چهره شخصی طراح استوری برد انیمیشن…

ادامه مطلب

8/38