هزینه موشن گرافیک

هزینه موشن گرافیک

ساخت موشن گرافیک بستگی به سناریو و ایده اولیه داره و در واقع دقیق نمیشه گفت هزینه تمام شده یک تیزر قبل از برسی سناریو و ایده چقدر است .

ولی گروه زیرو فریم برای مفهومی تر کردن خدمات خود سه طرح پیشنهادی با جزییات تیزر ارائه می کند

تمامی تیزرها بدون استفاده از پک های آماده است .

تیزر طرح یک تیزر اقتصادی برای ارائه خدمات و محصول شما است

این مدل تیزر ایکون محور است و تکه های انیمیشنی استفاده نمی شود .

یک نمونه از طرح یک

تیزر طرح یک تیزر انیمیشنی است با حداکثر دو کاراکتر انسانی و دوبله ک میتواند سناریو داستانی را نمایش دهد .

یک نمونه از تیزر طرح دو

تیزر طرح سه یک تیزر کامل از سناریو داستانی دوبله انیمیشن سازی حتی طراحی چهره و کاراکتر اختصاصی است

در این تیزر تا چهار کاراکتر انسانی طراحی و انیمیشن سازی می شود

یک تیزر داستانی و جذاب که در با استفاده از انیمیشن تبلیغات را به مخاطب می رساند

نمونه ای از یک تیزر طرح سه

دیدگاهتان را بنویسید