موشن گرافی جنگ با کرونا

موشن گرافی جنگ با کرونا

یک میانبرنامه بامزه با موضوع ماسک زدن و کرونا

حتما ماسک بزنید و در خانه بمانید تا کرونا کنترول بشه

دیدگاهتان را بنویسید