موشن گرافیک کمپین بپوش و بپوشان

موشن گرافیک کمپین بپوش و بپوشان

ساخت موشن گرافیک معرفی کمپین احمایتی بپوش و بپوشان

این موشن گرافیک با سناریو داستانی با استفاده از شخصیت های کارتونی دو لباس و یک شخصیت انسانی ساخته شد و در ادامه با المان های گرافیکی و موشن عالی روش کار خدمات مشتری به مخاطبین معرفی شد .

دیدگاهتان را بنویسید