موشن گرافیک دفاع مقدس , بمباران جنگ ایران

موشن گرافیک دفاع مقدس , بمباران جنگ ایران

موشن گرافیک کوتاه و نمادین دو سال ۱۳۹۸ و سال ۱۳۵۹ که از یک روز آرام به روزهای بمباران شهر های ایران سویچ میکنیم

بیان بسیاری از مطالب سخت است و گاهی نمیتوان به صورت متن یا گرافیک ثابت بیان کرد . اینکه بخواهیم تبلیغات را به روش سنتی انجام دهیم به این مشکلات بر میخوریم که فقط میتوانیم محلی کوچک را تبلیغ انتشار دهیم یا به این مشکل بر میخویم که مخاطب تمایلی به خواندن متن ندارند اینجاس که بهترین راه حل ساخت تیزر تبلیغاتی و استفاده از دنیای بزرگ مجازی است که به راحتی با هزینه کمتر بازاری بزرگ تر داشته باشید . قطعا تولید محتوا تبلیغاتی و در کل تبلیغات هزینه نیست سرمایه گزاری برای به دست آوردن درآمد بیشتر است .

دیدگاهتان را بنویسید