موشن کمیک

موشن کمیک شهید مجید قربانخانی مدافع حرم

موشن کمیک مجید بربری حر مدافعان حرم اهل یافت آباد تهران

موشن کمیک یا داستان مصور سبکی از ترکیب نقاشی دیجیتالی , موشن گرافیک , انیمیشن سازی و صدا است . کاری خاص که برای موارد مهم و ویژه استفاده میشود .

این سبک از کار هم برای موارد تبلیغاتی و هم برای روایت داستان استفاده میشود .

این نمونه موشن کمیک برای روایت سریع از داستان مجید قربانخانی که صد البته برای شهدا کار بهتر از این هم کم است ولی در این زمان که کم کم آثار یادمان شهدا کم و کم تر میشود سعی بر این بود که یکی از زیبا ترین داستان های شهدای مدافع حرم را برایتان روایت کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید