اعلان الكويت

تیزر انیمیشنی نوشابه انرژی زا بوم بوم

این تیزر انیمیشنی که به سفارش برند بوم بوم ساخته شد انیمیشنی طنز با هدف تبلیغ نوشابه انرژی زا انجام شد در این تیزر که طرح سه گروه زیرو فریم است با کمک طراحی دیجیتال تمامی کاراکتر ها و فضا سازی هایی که باید مربوط به دوره صفویه در اصفهان ساخته میشد طراحی و اجرا شد .

ما در این طرح تیزر با استفاده از طراح حرفه ایی میتوانیم هر نوع کاراکتر و فضا سازی را انجام داده و انیمیشن سازی کنیم .

در این تیزر تیپ شخصیتی شاه عباس صفویه . شیخ بهایی . وزیر و سرباز طراحی شده همچنین بنا های آن دوره مثل عالی قاپو اصفهان کاملا طراحی شده و در نهایت با استفاده از دوبله کار تکمیل میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید