انیمیشن مفهومی ; شما هیچ وقت شروع نمیکنید

انیمیشن مفهومی ; شما هیچ وقت شروع نمیکنید

انیمیشن مفهومی کوتاه انگیزشی با نام شما هیچ وقت شروع نمیکنید

انیمیشن مفهومی

این اولین انیمیشن ما هست که داخل یوتیوب میتونید کامل ببینید

https://www.youtube.com/watch?v=_0gOGjiglTY

همیشه تو زندگی دو دسته آدم هستن . یک دسته فقط تخیل میکنن و فقط تو فکر و خیال به هدفشون میرسن چون مسیر رسیدن به هدف سخته هیچ وقت شروع نمیکنن و منتظر معجزه ان تا خیلی آسون برسن به هدفشون.

ی دسته هم شروع میکنن به هدف بزرگشون فکر میکنن ولی با قدم کوچیک شروع میکنن

قندشکنتون را روشن کنید و داخل یوتیوب ببینید

Visits: 3

دیدگاهتان را بنویسید