انیمیشن تبلیغاتی قندون و خندون پند های دندانپزشکی – خود درمانی

انیمیشن تبلیغاتی قندون و خندون پند های دندانپزشکی – خود درمانی

مجموعه انیمیشنی پندهای دندانپزشکی به سفارش برنامه لبخندشو شبکه اصفهان

این بار موضوع این قسمت مجموعه انیمیشنی قندون و خندون بحث خود درمانی است . حتما همه این تجربه را داشتید که هنگام دندان درد اطرافیان هر کدام یک مدل درمان خانگی برای شما دارند . این قسمت به همین موضوع پرداخته

دیدگاهتان را بنویسید