آرشیو دسته: آموزش رایگان

Color points in moho

نکات طراحی در موهو و ایجاد سایه روی بدن کاراکتر…

ادامه مطلب

آموزش انیمیت چشم و لب کاراکتر با اسمارت بون ها…

ادامه مطلب

انیمیت دهان و چشم کاراکتر در انیمه استودیو (موهو )…

ادامه مطلب

جلسه پنجم آموزش نرم افزار انیمه استودیو روش سوم استخوان…

ادامه مطلب

چطور کاراکترمون را داخل موهو استخوان گذاری کنیم ؟ امیدوارم…

ادامه مطلب

آموزش انیمه استودیو روش اول ریگ بندی استخوان جلسه سوم…

ادامه مطلب

آموزش انیمیشن سازی

آموزش نرم افزار انیمیشن سازی موهو یا انیمه استودیو سلام…

ادامه مطلب

جلسه اول آشنایی با نرم افزار موهو خیلی دوست داشتم…

ادامه مطلب

8/8