دسته بندی هزینه های خدمات تیزر های تبلیغاتی

خدمات هزینه پایه (تومان) زمان تحویل توضیحات
تیزر طرح ۱(موشن گرافیک)۱,۱۰۰,۰۰۰ 
 یک دقیقه
۵ روز کاریبا گوینده آقا یا خانوم
تیزر طرح ۲(انیمیشن)۱,۷۰۰,۰۰۰
 یک دقیقه
۷ روز کاریبا دوبله آقا یا خانوم
تیزر طرح ۳ (انیمیشن)۳,۴۰۰,۰۰۰ 
یک دقیقه
۱۵ روز کاریبا دوبله آقا یا خانوم
استوری موشن  ۳۵۰,۰۰۰ 
  15 ثانیه
۳ روز کاریبا گوینده آقا یا خانوم
لوگو موشن۵۰۰,۰۰۰ 
۱۵ ثانیه
۴ روزکاریبدون گوینده
ادیت فیلم (با منابع موجود)
۱,۰۰۰,۰۰۰
حداکثر ۵ دقیقه
۲ روز کاریبا موزیک آرشیو
ساخت تیزر تبلیغاتی و صنعتی۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ روز کاریتا شعاع ده کیلومتری تهران – بدون گوینده -حداکثر یک روز فیلم برداری -هزینه نور, صدا بردار و لوکیشن اختصاصی با مشتری محترم
ساخت تیزر خلاقانه
زک کینگ -استاپ موشن
۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ روز کاریهزینه نور ,صدا بردار , لوکیشن اختصاصی و گوینده با مشتری محترم
میخوای نمونه کار ببینی ؟؟؟

تعرفه خدمات طراحی دیجیتال

خدمات تعرفه پایه (تومان)توضیحات
پروفایل دیجیتال
لوگو -چهره
۱۰۰,۰۰۰ویرایش یک بار
طراحی کاراکتر ساده ۲۵۰,۰۰۰یک نما دوبعدی
طراحی کاراکتر رئال۳۵۰,۰۰۰یک نما دوبعدی
طراحی کاراکتر ها هایپر رئال۴۵۰,۰۰۰یک نما دوبعدی
طراحی بکگراند تماس بگیرید یک نما دو بعدی
طراحی پست ثابت اینستاگرام۱۰۰,۰۰۰بدون طراحی اختصاصی
طراحی پست متحرک اینستاگرام ۱۵۰,۰۰۰به صورت موشن ایکون
میخوای نمونه کار طراحی ببینی؟؟