دسته بندی هزینه های خدمات تیزر های تبلیغاتی

خدمات هزینه پایه (تومان) زمان تحویل توضیحات نمونه کار
موشن گرافیک اقتصادی (ایکون محور)۹۰۰,۰۰۰
یک دقیقه
۵ روز کاریبا گوینده آقا یا خانوممشاهده
تیزر طرح ۱(موشن انیمیشن)۱,۱۰۰,۰۰۰ 
 یک دقیقه
۵ روز کاریبا گوینده آقا یا خانوممشاهده
تیزر طرح ۲(انیمیشن دوکاراکتر)۱,۷۰۰,۰۰۰
 یک دقیقه
۷ روز کاریبا دوبله آقا یا خانوممشاهده
تیزر طرح ۳ (انیمیشن چهار کاراکتر) ۳,۴۰۰,۰۰۰
یک دقیقه
۱۵ روز کاریبا دوبله آقا یا خانوممشاهده
موشن کمیک (تمام طراحی با قلم نوری)۴,۷۰۰,۰۰۰
یک دقیقه
۲۰ روز کاریبا دوبله آقا یا خانوممشاهده
استوری موشن  ۴۰۰,۰۰۰ 
  ۱۵ ثانیه
۳ روز کاریبا گوینده آقا یا خانوممشاهده
لوگو موشن۵۰۰,۰۰۰ 
۱۵ ثانیه
۴ روزکاریبدون گویندهمشاهده
ادیت فیلم (با منابع موجود)
شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاریبا موزیک آرشیو
ساخت تیزر تبلیغاتی و صنعتیشروع قیمت از ۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ روز کاریتا شعاع ده کیلومتری تهران – بدون گوینده -حداکثر یک روز فیلم برداری -هزینه نور, صدا بردار و لوکیشن اختصاصی با مشتری محترم
ساخت تیزر خلاقانه
زک کینگ -استاپ موشن
شروع قیمت از ۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ روز کاریهزینه نور ,صدا بردار , لوکیشن اختصاصی و گوینده با مشتری محترم
میخوای نمونه کار ببینی ؟؟؟

تعرفه خدمات طراحی دیجیتال

خدمات تعرفه پایه (تومان)توضیحات
پروفایل دیجیتال
لوگو -چهره
۱۰۰,۰۰۰ویرایش یک بار
طراحی کاراکتر ساده ۲۵۰,۰۰۰یک نما دوبعدی
طراحی کاراکتر رئال۳۵۰,۰۰۰یک نما دوبعدی
طراحی کاراکتر ها هایپر رئال۴۵۰,۰۰۰یک نما دوبعدی
طراحی بکگراند تماس بگیرید یک نما دو بعدی
طراحی پست ثابت اینستاگرام۱۰۰,۰۰۰بدون طراحی اختصاصی
طراحی پست متحرک اینستاگرام ۱۵۰,۰۰۰به صورت موشن ایکون
میخوای نمونه کار طراحی ببینی؟؟